Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a ponadto wszechstronne działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego oraz kulturalnego społeczności lokalnych i regionalnych według zasady samorządności, jak również promowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych, dbanie o ochronę i promocję zdrowia, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, pomoc społeczną, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochronę dóbr kultury i tradycji oraz działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000292380
  • e-mail: etio@poczta.onet.pl
  • Telefon: 566539565
  • Adres: UL. SUKIENNICZA 6/1, 87-100 TORUŃ