Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej poprzez propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego.

Dane naszego OPP: