Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji to: - bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna, pożytku publicznego - wspieranie kościelnej akcji charytatywnej na terenie Archidiecezji Katowickiej, - współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnymi oraz ludźmi dobrej woli, - pozyskiwanie funduszy budżetowych i pozabudżetowych, a także funduszy akcesyjnych i strukturalnych UE przeznaczonych na działalność statutową.

Dane naszego OPP: