Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Podopieczni Fundacji Salvator

1% podatku dla jednych oznacza złotówkę, dla innych to 10, 100, albo 1000 złotych. Każda wpłata jest dla naszej Fundacji bezcenna, ponieważ to właśnie ona może odmienić życie naszych Podopiecznych.

Nasza strona www: www.salvator.com

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w celu przeciwdziałania wykluczenia społecznemu dzieci i młodzieży z rożnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez wprowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Dane naszego OPP: