Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji sportów wodnych, zdrowego stylu życia wśród dzieci i mlódzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez sport i turystykę

Dane naszego OPP: