Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju Miasteczka Fiore. 2 . Szczegółowymi celami Stowarzyszenia jest wspieranie Miasteczka Fiore w: a) działalności formacyjnej, b) działalności społecznej, c) działalności edukacyjnej, d) działalności kulturalnej, e) współpracy międzynarodowej, f\) rozbudowie infrastruktury.

Dane naszego OPP: