Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz lokalnej społeczności a w szczególności dzieci i młodzieży miejscowości Rakownia i okolic oraz powiatu poznańskiego

Dane naszego OPP: