Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest działanie na rzecz pożytku publicznego w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i toczenia opieką oraz przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.

Dane naszego OPP: