Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań"

Cały dochód z przekazanego przez Państwa 1% zostanie wykorzystany na leczenie, profilaktykę i utrzymanie naszych podopiecznych.

Nasza strona www: www.szara-przystan.pl

Dane naszego OPP: