Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież niepełnosprawną uczących się w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rybniku ul. Hibnera 41, a także absolwentom tej placówki oraz osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: