Kilka słów o naszej organizacji:

1 . kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, 2 . działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. 3 . krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, zwłaszcza świata zwierząt, 4 . prowadzenie schronisk.

Dane naszego OPP: