Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Fundacja Jedni Drugim powstała w 2007 r., w celu niesienia pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym.
Cel ten realizujemy poprzez zakup i darowanie chorym specjalistycznego sprzętu medycznego, który pozwala godnie i z radością pokonywać codzienne trudy życia i ograniczenia wynikające z choroby. Stwarza też możliwość leczenia w domu wielu ciężkich schorzeń, dodaje sił w stawianiu czoła niepełnosprawności.
Pomoc Fundacji jest także dedykowana hospicjum domowemu, a więc tym pacjentom, u których leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone, a którzy do dalszego życia potrzebują aparatury medycznej.

Nasza strona www: www.jednidrugim.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana dla realizacji szeroko pojętej pomocy dla ludzi przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz niepełnosprawnych przez: 1 . Podejmowanie działań na rzecz finansowania pomocy medycznej i socjalnej ludziom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz niepełnosprawnym dorosłym dzieciom, jak również ich rodzinom i opiekunom. 2 . Wspieranie różnorodnych form opieki dla przewlekle chorych, pomocy społecznej oraz rehabilitacji. 3 . Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pomocy i opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi niepełnosprawnymi. 4 . Upowszechnianie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej, w szczególności hospicjum domowego. 5 . Propagowanie wiedzy na temat ochrony i pomocy społecznej oraz rehabilitacji. 6 . Organizacja i pomoc finansowa dla działań profilaktyki zdrowotnej. 7 . Pomoc \(finansowa i/lub rzeczowa\) placówkom opieki zdrowotnej, zajmującymi się opieką nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz osobami niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP: