Kilka słów o naszej organizacji:

celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: a)kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki chrześcijańskiej w działalności gospodarczej b)integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w społeczeństwie c)kreowanie zachowań proekologicznych d)propagowanie wykorzystywania środków finansowych dostępnych dzięki integracji z krajami UE e\)pomoc materialna dla dzieci z ubogich rodzin

Dane naszego OPP: