Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. 2 . Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: