Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw: naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: