Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem stowarzyszenia jest: - działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, - przeciwdziałanie wszelkim formom staosowania okrucieństwa wobec zwierząt, - prowadzenie działalności oświatowej, - wspieranie działań w zakresie przestrzegania praw zwierząt, - tworzenie wolontariatu, - prowadzenie działań edukacyjnych, - wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra zwierząt, - prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt, - tworzenie i prowadzenie schronisk i przytulisk oraz tymczasów i hoteli, - współpraca z Policją i Strażą Miejską, - organizowanie zbiórek żywności na rzecz zwierząt.

Dane naszego OPP: