Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2 . Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu. 3 . Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych. 4 . Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. 5 . Edukacja w zakresie kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: