Kilka słów o naszej organizacji:

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego skupia 3500 zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy przez cały rok uczestniczą w pracy gromad, drużyn i kręgów zdobywając wiedzę i umiejętności potrzebnych w całym życiu.

Dane naszego OPP: