Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy- Walkera oraz wyrównywanie szans chorych; 2 . działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- Walkera i ich rodzin: 3 . propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych na zespół Dandy- Walkera; 4 . podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym - chorym na zespół Dandy-Walkera; 5 . organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy - Walkera.

Dane naszego OPP: