Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST INICJOWANIE,TWORZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAN ARTYSTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KIERUNKU ICH INTEGRACJI ORAZ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I ZAWODOWEJ. ŁACZENIE WYCHOWANIA I NAUKI POPRZEZ ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEZY, W TYM OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGROZONYCH PATOLOGIA SPOŁECZNA, W DUCHU WYCHOWANIA DO SAMODZIELNOSCI I ODPOWIEDZIALNOSCI, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZAT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

Dane naszego OPP: