Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,upowszechninie wiary i etyki katolickiej,praca wsród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: