Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 0c1c7dgoszczy, w tym głównie: (1) rozbudowy bazy lokalowej; (2) wyposażenia technicznego; (3) zintensyfikowania badań naukowych; \(4\) doskonalenia procesu dydaktycznego; \(5\) poszerzania kontaktów w kraju i za granicą, (6) promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego; (7) promowanie idei uczenia się przez całe życie; (8) działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz mniejszości narodowych; (9) promowanie działalności na rzecz kultury;

Dane naszego OPP: