Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kontynuacja działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez Fundację Krzywdów i 0c15deńków; 2 . Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych; 3 . Działalność edukacyjno - wychowawcza i opiekuńcza; 4 . Tworzenie możliwości do rozwoju wartości duchowych, moralnych i rozwoju osobistego. 5 . Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

Dane naszego OPP: