Kilka słów o naszej organizacji:

Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu - niesienie pomocy finansowej dzieciom, młodzieży i osobom starszym w realizacji działań turystycznych, krajoznawczych, wypoczynkowych i rekreacyjno - sportowych - promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.

Dane naszego OPP: