Kilka słów o naszej organizacji:

- Kultywowanie tradycji szkoły oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach, - Kształtowanie postaw członków i sympatyków stowarzyszenia oraz nawiązanie pomiędzy nimi bliższych kontaktów i współpracy, - Pozyskiwanie środków na działalność statutową, - Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku.

Dane naszego OPP: