Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz zawodowym

Dane naszego OPP: