Kilka słów o naszej organizacji:

Celem "Caritas Potrzebującym" jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000269579
  • e-mail: bialystok@caritas.pl
  • Telefon: 856519008
  • Adres: UL. WARSZAWSKA 32, 15-077 BIAŁYSTOK