Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie warunków do powstawania nowych trwałych miejsc pracy przez firmy inkubowane, oraz poprzez samozatrudnienie osób fizycznych zakładających własną działalność gospodarczą.

Dane naszego OPP: