Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu propagowanie aktywności, pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i przewlekle chorym, a także szerzenie wiedzy kynologicznej, w tym w szczególności podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinie kultury kynologicznej.

Dane naszego OPP: