Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtowanie osoby ludzkiej. 2 . Świadczenie pomocy duchowej i psychologicznej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka uwzględniającą wymiary: duchowy, psychiczny, społeczny i biologiczny. 3 . Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

Dane naszego OPP: