Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 2 . Organizowanie towarzyskich turniejów piłkarskich, 3 . Prowadzenie działalności wychowawczej, 4 . Organizowanie obozów sportowych, 5 . Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia, 6 . Działalność reklamowa.

Dane naszego OPP: