Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia. Promocja zdrowego życia w rodzinie, w tym promocja zdrowej żywności oraz postaw przyjaznych środowisku. Podniesienie świadomości prozdrowotnej i ekologicznej na obszarach wiejskich. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Popularyzacja zdrowego trybu życia i wzmocnienie poczucia wpływu na własne zdrowie wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: