Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, 2 . wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia 3 . promocja zdrowia 4 . promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: