Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin,
szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu, działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: