Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

HUFIEC POZNAŃ GRUNWALD - 100PDH

Co zrobimy z otrzymanymi środkami : Przeznaczymy na dofinansowanie obozów i zimowisk dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansujemy biwaki i rajdy harcerskie, zakupimy materiały programowe do pracy w drużynach i gromadach, przygotujemy nowe programy wychowawcze, dofinansujemy nasze wyprawy zagraniczne i rejs żaglowcem "Zawisza Czarny". Liczymy na Państwa hojność też w tym roku!!!

Nasza strona www: 100pdh.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2 ) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3 ) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4 ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5 ) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Dane naszego OPP: