Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom 2 .Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym 3 .Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 4 .Ochrona środowiska i ochrona zwierząt

Dane naszego OPP: