Kilka słów o naszej organizacji:

- ochrona i promocja zdrowia, - działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

Dane naszego OPP: