Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działalności Fundacji są następujące: 1 . Polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży; 2 . Wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży; 3 . Promowanie i umacnianie wartości rodzinnych wśród dzieci i młodzieży; 4 . Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; 5 . Pomoc osobom niepełnosprawnym; 6 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 7 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8 . Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: