Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) cele oświatowe, 2 ) działalność dobroczynna, 3 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: