Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność na rzecz edukacji, wychowania, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia swoich członków, głównie młodzieży poprzez: - organizowanie działalności sportowej, - wychowanie i edukację, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - rekreację ruchową, kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych.

Dane naszego OPP: