Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia Pomoc 0c16fiźniego jest: - popieranie wszelkich form działalności charytatywnej; - podejmowanie inicjatyw mających na celu pomoc potrzebującym; - praca nad wychowaniem społecznym, obywatelskim, i patriotycznym w szczególności młodego pokolenia; - wspieranie konstruktywnych działań podejmowanych w trosce o dobro bliźniego; - pomoc materialna i duchowna dla osób szczególnie dotkniętych przez los; - wspieranie rodziny jako dobra samego w sobie. Wyżej wymieniony zakres działalności, został ujęty w Dziale 3 Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Statucie.

Dane naszego OPP: