Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dębno 2 ) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: