Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prowadzimy nieodpłatną pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej, wyrównujemy ich szanse. Organizujemy zajęcia świetlicowe, kursy, szkolenia, zajęcia i warsztaty terapeutyczne dla dzieci i rodziców, wyjazdy, wypoczynek letni i zimowy. Pomagamy w zdobywaniu mieszkań i funduszy dla naszych wychowanków. Przygotowujemy środowiskowe imprezy plenerowe, integracyjne, konkursy, wycieczki i inne.

Dane naszego OPP: