Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy dzieciom, które przebywają bądź przebywały w Centrum Zdrowia dziecka lub w innych szpitalach oraz ich rodzicom lub opiekunom w leczeniu oraz przystosowaniu do codziennego życia po wyjściu ze szpitala. 2 . Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci przewlekle chorych, szczególnie żywionych pozajelitowo i dojelitowo. 3 . Wspieranie działań na rzecz adopcji dzieci przewlekle chorych porzuconych w szpitalach.

Dane naszego OPP: