Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie społeczno-gospodarcze rozwoju gmin: Cybinka, Górzyca, Słońsk, Słubice, Witnica poprzez zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich, oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.

Dane naszego OPP: