Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej dzieci i młodzieży, Wspieranie i inicjowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, Wspieranie i inicjowanie szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie działalności kulturalno - oświatowej.

Dane naszego OPP: