Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane naszego OPP: