Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) WSPIERANIE OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 2 ) INTEGRACJA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PEŁNOSPRAWNYCH 3 \) TWORZENIE I PROWADZENIE INTEGRACYJNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 4 ) OTACZANIE POMOCĄ I OPIEKĄ OSOBY POTRZE0c068JĄCE WSPARCIA, 5 ) PROPAGOWANIE I PROMOCJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, 6 ) KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW PLACÓWEK, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 3 7 ) INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Dane naszego OPP: