Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez udzielanie pomocy finansowej i materialnej na rzecz zorganizowanej opieki paliatywnej, a w szczególności wspieranie należytego funkcjonowania hospicjum w Lubinie.

Dane naszego OPP: