Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Utrzymanie Centrum Wspólnotowego "Emaus-Rzeszów"

Prowadzenie domów ze wspólnotą pracy i zamieszkania dla w/w osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i z zagranicy, które z własnego wyboru lub konieczności życiowej chcą mieszkać i pracować razem, stając się tym samym członkami wspólnoty,

Nasza strona www: www.emaus-rzeszow.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

Objęcie wszechstronną pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

bezdomnych,
ubogich,
samotnych,
bezrobotnych,
uzależnionych,
niezaradnych życiowo.
Występowanie w obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Realizowanie i promowanie działań proekologicznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.

Dane naszego OPP: